خدمات ما

خدمات ما در مسیر کسب و کار شما

برنامه ریزی و اجرای مسیر رشد کسب‌و‌کار:

همیشه برای رشد و‌توسعه در کسب و‌کار پتانسیل‌هایی در داخل و در پیرامون آن وجود دارد. درمسیر همراهی با شما ضمن مطالعه کسب‌و‌کار هدف، بازار و‌نقاط قوت آن کسب‌و‌کار این پتانسیل‌ها را شناسایی کرده‌ و در اختیارتان قرار می دهیم. ابزار خلق ارزش ما به همین منظور طراحی شده است تا بتواند ارزش‌های پیشنهادی نهفته در کسب‌و‌کار را شناسایی کند و شیوه مناسب برای عرضه آن ارزشها و یافتن بازارهای جدید را در سازمان شما اجرا نماید.

برنامه ریزی و اجرای استراتژی کسب‌و‌کار:

استراتژی کسب‌و‌کار به مفهوم مجموعه ای شفاف از اهداف، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی برای تدوین مسیر چگونگی رقابت یک کسب و‌کار در بازار است. یک استراتژی صحیح کسب‌و‌کار شامل موارد زیر است:

  • هدف استراتژیک شما چیست؟ بدین معنی که مقصد کجاست؟ (مقاصدی نظیر افزایش درآمد، سهم بازار، ایجاد یک‌ جایگاه مستحکم در بخشی از بازار و ....)
  • محصول یا خدماتی که در این مسیر قصد عرضه آن را دارید را تبیین کنید.
  • مشتریان بازار هدف شما چه کسانی هستند؟
  • فعالیت‌ها و‌مسئولیت‌ها و شاخص‌های ارزیابی آنها چیست؟

در این زمینه ما در کنار شما وضعیت جاری کسب و‌کار را بدرستی تعیین و ارزیابی می کنیم. سپس میزان منابع مورد نیاز ‌برای دستیابی به اهداف را تعیین نموده و‌ سپس اقدامات و‌مراحل مورد نیاز برای طی این مسیر را مشخص می‌نماییم. سپس ضمن آموزش به افراد مرتبط، تفویض اختیار کرده و‌جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح فرآیندها و نقشهای جدید با هدف هدایت تیم در کنار آنها خواهیم بود.

برنامه ریزی و اجرای مسیر ورود به تجارت الکترونیک:

با توجه به تغییرات عمده در رفتار مصرف کننده و تمایل به پاسخ گویی حداکثری نیا‌ز‌ها در فضای آنلاین حضور در پلتفرم‌ها و یا تبدیل شدن به یک پلتفرم یکی از اصلی ترین دغدغه های امروز هر کسب‌و‌کاریست. ما به شما کمک‌ می‌کنیم تا در این مسیر ابتدا بهترین تصمیم را اتخاذ نمایید، سپس مراحل ورود، ‌حضور موثر‌ و ایجاد یا افزایش درآمد در این اکو‌سیستم در فضای داخلی و بین المللی را برای شما طراحی نموده، و سپس در کنار شما آنرا عملیاتی می نماییم.

برنامه ریزی و اجرای مسیر افزایش سهم بازار:

تعیین اهداف مارکتینگ، طراحی استراتژی های مارکتینگ و فروش، تدوین برنامه عملیاتی مارکتینگ، برنامه‌ریزی تیم فروش برای تحقق اهداف، ایجاد ساختار تیم فروش و بسیاری از چالش‌های دیگر، در شرایط حاضر دغدغه بسیاری از صاحبین کسب‌و‌کار است. ما در این مسیر در کنار شما هستیم تا جایگاه مطلوب کسب‌و‌کار شما در بازار را با همکاری یکدیگر ترسیم کرده و مسیر رسیدن به آن را طراحی و با هم اجرا کنیم.

برنامه ریزی و اجرای مسیر بهینه سازی فرآیند مدیریت منابع انسانی:

مدیریت منابع انسانی؛ به مفهوم ارزیابی کفایت منابع انسانی، میزان تطابق شایستگی آنها با اهداف سازمان، میزان درگیری افراد با سازمان و‌مدیریت عملکرد آنها می باشد. ما در مسیر یافتن افراد شایسته برای سازمان شما همراهتان هستیم و فرآیند کشف، جذب، آموزش و ارزیابی را اجرا می‌نماییم.

برنامه ریزی و اجرای مسیر جذب سرمایه برای رشد کسب‌و‌کار:

سرمایه گذاری در کسب‌و‌کار‌ها در طول سالیان گذشته به بلوغ زیادی رسیده است. ورود سرمایه گذاران به کسب‌و‌کارها متدلوژی خاص خود را نیازمند است که برای ایجاد جذابیت برای آنها می بایست این متدلوژی را درک نموده و خود را با آن همسو نماییم. ما دسترسی جامع و کاملی به سرمایه گذاران طیف‌های مختلف داخلی و ‌بین المللی داشته و ‌به مسیر ایجاد جذابیت برای آنها اشراف کامل داریم. تیم بیزنس داکترز ایران مطمئن ترین پل ارتباطی بین سرمایه گذاران، ایده ها و‌ کسب‌و‌کارهای جذاب و نتیجه بخش می باشد.

برنامه ریزی و اجرای خروج از کسب‌و‌کار: (EXIT)

یکی از موفق ترین مدل‌های کسب‌و‌کار در دنیای امروز راه اندازی یک کسب‌و‌کار ، قرار دادن آن در مسیر رشد و خروج از آن پس از رسیدن به نقطه مشخصی از طریق فروش سهام آن است. ما با پیاده سازی مدل‌های استاندارد و حساب‌شده خروج و با داشتن شبکه سرمایه گذاران معتمد و توانمند که در اختیار داریم پروژه خروج شما و سرمایه شما از کسب‌و‌کار را طراحی و اجرا می‌نماییم.