Business Health Check
business-support

خدمات مشاوره کسب و کار با متدولوژی چابک و عملیاتی

ما خدمات کوچینگ ارائه نمی دهیم، بلکه بصورت عملیاتی با تیم اجرایی خود در کنار شما وارد تک تک فرآیندها شده؛ با ایجاد تغییرات در آنها، کسب و کار را در مسیر تحقق چشم انداز قرار داده و متعهد می شویم در کنار شما و با کمک شما، به اهداف دست يابيم. رویکرد مشارکتی و تعاملی ما منجهر به جهش درآمد و سودآوری کسب و کار می‌گردد.

تحولی در کسب و کار شما

این با روایتی جدید

پارادایم شیفت؛ خط جدید رشد کسب و کار شما!

منابع تکمیلی

در بیزینس داکترز، منابعی به روز و به زبان اصلی را برایتان فراهم آورده ایم،
منابعی که میتواند چراغ راهتان برای رشدِ کسب و کار شما باشد.

اطلاعات بیشتر

همایش پیش رو

پارادایم شیفت - ۱۰ اسفندماه

روایتی نو از رشد کسب و کارتان؛ این بار در پارادایم شیفت!

در این سمینار، به همراه ۳ تن از دوستانمان از دفتر مرکزی انگلستان؛ تغییر پارادایم های فعلی مدیریت کسب و کار و راه حل های آزموده برای حل بحران های کسب و کارهای خرد و متوسط را بررسی خواهیم کرد.

تکمیل اطلاعات و ثبت نام